Home > 코카만평
해병대 지원 조건을 바꿔라!
<珝綢프痔 코카만평>
나도 한마디 (욕설, 비방 글은 경고 없이 바로 삭제됩니다.) 전체 | 3
에효 해병대는 무슨 슈퍼히어로를 키우나 조회 3409 | 추천 284 | 비추천 333
어디든지 사람은 다 똑같기 마련인데 해병대가면 뭐 일반인이 엑스맨 되나
추천하기 비추천하기
한줄의견 (56) 개 댓글달기
roqcxaof /../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd
2011-10-20 07:19(183.♡.101.2)
roqcxaof .\\./.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./etc/passwd
2011-10-20 07:19(183.♡.101.2)
roqcxaof /etc/passwd
2011-10-20 07:19(183.♡.101.2)
roqcxaof ../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd
2011-10-20 07:19(183.♡.101.2)
roqcxaof ../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././etc/passwd
2011-10-20 07:19(183.♡.101.2)
roqcxaof ..유..유..유..유..유..유..유..유etc/passwd
2011-10-20 07:19(183.♡.101.2)
roqcxaof ../../../../../../../../../../etc/passwd
2011-10-20 07:19(183.♡.101.2)
roqcxaof ../../../../../../../../../../etc/passwd.png
2011-10-20 07:19(183.♡.101.2)
iksygrkm 1'; waitfor delay '0:0:4' --
2011-10-20 07:14(183.♡.101.2)
iksygrkm 1"; waitfor delay '0:0:4' --
2011-10-20 07:14(183.♡.101.2)
iksygrkm 1 and sleep(4)
2011-10-20 07:14(183.♡.101.2)
iksygrkm 1 or (sleep(4)+1) limit 1 --
2011-10-20 07:14(183.♡.101.2)
iksygrkm 1' and sleep(4)='
2011-10-20 07:14(183.♡.101.2)
iksygrkm 1" and sleep(4)="
2011-10-20 07:14(183.♡.101.2)
iksygrkm 1' or (sleep(4)+1) limit 1 --
2011-10-20 07:14(183.♡.101.2)
iksygrkm 1" or (sleep(4)+1) limit 1 --
2011-10-20 07:14(183.♡.101.2)
iksygrkm 1'=sleep(4)='
2011-10-20 07:14(183.♡.101.2)
iksygrkm 1"=sleep(4)="
2011-10-20 07:14(183.♡.101.2)
iksygrkm 1; waitfor delay '0:0:4' --
2011-10-20 07:14(183.♡.101.2)
iksygrkm 1
2011-10-20 07:14(183.♡.101.2)
iksygrkm 2
2011-10-20 07:14(183.♡.101.2)
apwwjyod ||cat /etc/passwd
2011-10-20 07:14(183.♡.101.2)
apwwjyod &dir
2011-10-20 07:14(183.♡.101.2)
apwwjyod |dir
2011-10-20 07:14(183.♡.101.2)
apwwjyod `cat /etc/passwd`
2011-10-20 07:14(183.♡.101.2)
apwwjyod |cat /etc/passwd#
2011-10-20 07:14(183.♡.101.2)
apwwjyod ;cat /etc/passwd;
2011-10-20 07:14(183.♡.101.2)
saxvxbum JyI=
2011-10-20 07:14(183.♡.101.2)
apwwjyod &cat /etc/passwd
2011-10-20 07:14(183.♡.101.2)
saxvxbum ?'?"
2011-10-20 07:14(183.♡.101.2)
apwwjyod &cat /etc/passwd&
2011-10-20 07:14(183.♡.101.2)
saxvxbum e''e""
2011-10-20 07:14(183.♡.101.2)
apwwjyod
cat /etc/passwd

2011-10-20 07:14(183.♡.101.2)
saxvxbum 1"
2011-10-20 07:14(183.♡.101.2)
saxvxbum Ħ↓
2011-10-20 07:14(183.♡.101.2)
saxvxbum Ħxa7
2011-10-20 07:14(183.♡.101.2)
saxvxbum 1'
2011-10-20 07:14(183.♡.101.2)
olftqaty '"
2011-10-20 07:14(183.♡.101.2)
olftqaty 내용 :
이름 제목 조회 추천 작성일
문제는산재 3409 284/333 07-21 18:02
뭐냐뭐임 2623 185/295 07-13 14:58
뭐냐 2447 364/269 07-13 12:01

한마디쓰기 님의 한마디 패스워드 :
자동 댓글 방지 : 08905a37b4 왼쪽의 글자중 빨간글자만 순서대로 입력하세요.
평 가

제 목
내 용
0 / 300byte
(한글150자)
알리는 글
기자 공채 최종합격자 발표
코카뉴스 인사
코카뉴스 웹담당 직원 모집
가장많이 본 뉴스
당신은 어느 계층에 속하나?
상류층
중간층
하류층
모르겠다
회사소개 | 개인정보 취급방침 | 회원약관 | 각종문의
정기간행물 등록번호 : 서울 아00312 , 등록연월일 : 2007년 1월 11일
사업장 : 서울시 마포구 마포동 35-1 현대빌딩 1214호, 사업자등록번호 : 105-12-51281
, 발행인 : 박상옥 , 편집인 : 김진수 이메일무단수집거부
대표전화 : 070-4402-1079, 팩스 : 02-706-1076, 신한은행 : 110-213-842927, 관리자메일 : [email protected]
Copyright¨I 2023 코카뉴스. All rights reserved. Contact webmaster for more information